Adresa

RHEOS d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
Poljička cesta 20b. 21000 Split

Telefon

+385 (0)21 571 824

E-mail

info@rheos.hr

Marina Mikulić, dipl. iur., direktor tvrtke
e-mail: marina.mikulic@rheos.hr

Mirela Milić, dipl.iur.
e-mail: mirela milic@rheos.hr