Posredovanje u osiguranju i reosiguranju

je djelatnost pokretanja, predlaganja i obavljanja poslova pripreme za zaključenje ugovora o osiguranju, pomoć prilikom realizacije prava iz ugovora, a posebno prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva.

Posrednik/broker u osiguranju, radi isključivo u ime i za račun klijenta uvijek štiteći njegove interese.

Kako posrednik obavlja sve one poslove koji su u obvezi osiguravatelja, zakonom je definirano da naknada za usluge posrednika pada osiguravatelju na teret, stoga je posrednička usluga za klijenta besplatna.

 

Rheos d.o.o. pruža Vam slijedeće usluge:

 • analiza rizika u poslovanju i definiranje potreba klijenta
 • kontrolu i reviziju postojećih polica osiguranja
 • savjetovanje u upravljanju rizicima i značaju osiguranja
 • odabiru i primjeni optimalnih programa osiguranja
 • izboru najpovoljnijeg osiguravatelja
 • kreiranje novih osiguravateljnih proizvoda sukladno specifičnim potrebama klijenta
 • upoznavanje sa uvjetima osiguranja, pravima i obvezama iz zaključenih ugovora
 • praćenje isteka ugovorenih osiguranja i skrb o njihovom produženju
 • praćenju smanjenja ili povećanja rizika osiguranja
 • konzultantske usluge u svim ili samo spornim štetama
 • pomoć u rješavanju odštetnih zahtjeva u smislu prikupljanja potrebne dokumentacije,
 • poštivanja rokova prijave osiguranog slučaja, te procjene šteta
 • po izboru klijenta, radi realne i pravične naknade, obrađujemo odštetni zahtjev od prijave do isplate
 • svojim komitentima nudimo savjete i pomoć u rješavanju financijskih problema u poslovanju

Sada je vrijeme u kojem svakoj fizičkoj i pravnoj osobi preporučamo pažljiv odabir posrednika.

MI SMO VAŠ NAJBOLJI PARTNER!